FTP   E-Mail   بازگشت

 

   

 

اولين همايش بين‌المللي غرب‌شناسي

اولين همايش بين‌المللي غرب‌شناسي ،پاييز سال 1387 ، با بررسي موضوعات مختلف در حوزه غرب‌شناسي، از طرف مرکز جهاني علوم اسلامي در قم برگزار مي‌شود. همايش فوق از سوي مرکز جهاني علوم اسلامي و با همکاري دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز مطالعات زنان وابسته به حوزه عليمه قم، دانشگاه پرديس قم، دانشگاه مفيد، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان مذاهب، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مؤسسه تنظيم نشر و آثار امام خميني(ره)، صدا و سيماي جمهوري اسلامي و مؤسسه آينده‌سازان برگزار مي‌شود. همچنين براي همايش مذکور مقالاتي با موضوعات زير فراخوان شده است ،که عبارتند از کليات غرب‌شناسي، مطالعات غرب‌شناسي، مسلمانان و تمدن غربي، مباني و عناصر تمدن غربي، علم و دين در تمدن غربي، چالش‌ها و چشم‌انداز تمدن غربي ، قبل از برگزاري همايش، پنج نشست مقدماتي براي اين همايش برگزار مي‌شود که اولين نشست آن تحت عنوان ارتباطات و رسانه خواهد بود.

کليدواژه: غرب‌شناسي/ غرب‌شناسي – کنگره‌ها/ مرکز جهاني علوم اسلامي/

http://www.qomicis.com/farsi/farakhan/004.aspx

بانک اطلاعات مشکلات اجتماعي

پايگاه اطلاعاتي مشکلات اجتماعي شامل 18 مجموعه مي‌باشد که در اين بانک مجموعه‌اي از مقالات، پايان‌نامه‌ها، پژوهشها، کتابها، مقالات سمينارها و نشستهاي علمي ‌و، مقالات نشريات علمي ‌کشور در محورهاي: توانبخشي و مشکلات اجتماعي ايران در زمينه‌هاي مختلف: شناخت، بررسي علل و عوامل، پيشگيري مداخله و ارائه راهکار و درمان در اختيار شما قرار دارد. اين نرم افزار علاوه بر موارد فوق مجموعه تقريباً کاملي از کليه مراکز پژوهشي درماني، آموزشي، حمايتي و مردمي ‌همچنين مراکز فرهنگي و انجمن‌هاي تخصصي را در زمينه‌هاي فوق آدرس‌دهي کرده و براي استفاده در اختيار عموم قرار مي‌دهد.

کليدواژه‌ها: علوم اجتماعي/ اجتماع/

http://www.iranspdb.net/

پژوهشکده بين‌المللی تاريخ اجتماعی

اين پژوهشکده در آمستردام از سال 1935 فعاليت هايش را با هدف " ارتقای سطح دانش و پژوهش های علمی در زمينه‌ی تاريخ اقتصادی و اجتماعی آغاز کرد و طی اين سال ها، با فراهم آوردن امکانات گوناگون توانسته است در جهت بهبود کيفيت مطالعات و تحقيقات در زمينه‌ی تاريخ اقتصادی و اجتماعی هم در هلند و در هم عرصه بين المللی گام‌های بلندی بردارد. پژوهشکده‌ی بين المللی تاريخ اجتماعی مجموعه ای بزرگ و گاه منحصر به فرد از اسناد مرتبط به جنبش های اجتماعی در اروپا، آسيا، خاورميانه و امريکای لاتين فراهم آورده و آن را در اختيار پژوهشگران مسايل جبنش های اجتماعی قرار داده است. پژوهشگران با مراجعه به بايگانی اسناد، کتابخانه و بخش های ديگر اين پژوهشکده و استفاده از آن ها خواهند توانست پژوهش‌های جامع تری به جامعه‌ی علمی عرضه کنند. اين پژوهشکده ، هم چنين با برپا کردن کنگره ها، گرد هم آيی ها، نمايشگاه ها و کارگاه های آموزشی پژوهشگران را از ديگر موسسات پژوهشی و دانشگاهی جهان گرد هم می آورد تا با تبادل دانسته ها و تجربيات خود به گسترش امر پژوهش در زمينه‌ی مسايل جنبش های اجتماعی ياری رسانند. گاه نيز حاصل پژوهش های اين پژ وهشگران و مطالب ارائه شده در کنگره ها و گردهم آيی ها را با کمک ناشران بين المللی و يا توسط بحش انتشارات خود چاپ و منتشر می کند.

کليدواژه‌ها: تاريخ/ اجتماع/ تاريخ اجتماعي/

http://www.iisg.nl/meca/index-fa.php

فصل نو: مجله اينترنتي علوم اجتماعي

مقاله‌هاي مختلف و متنوع در زمينه‌هاي مختلف علوم اجتماعي .

کليدواژه‌ها: علوم اجتماعي/

http://www.fasleno.com/

مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي

مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي به عنوان يكي از با سابقه ترين مؤسسات پژوهشي در حوزه علوم اجتماعي و انساني به سال 1337 هجري شمسي و پيش از تأسيس دانشكده علوم اجتماعي به همت تني چند از اساتيد گروه جامعه شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و پس از تدوين و تصويب اساسنامه اي فعاليت هاي پژوهشي خود را با 8 بخش تحقيقاتي آغاز نمود. بخش هاي پژوهشي مؤسسه عبارت بودند از : 1 ـ بخش بررسي هاي شهري و منطقه اي؛ 2 ـ بخش مردم شناسي ؛ 3 ـ بخش روان شناسي اجتماعي ؛ 4 ـ بخش جامعه شناسي روستايي ؛ 5 ـ بخش جمعيت شناسي ؛ 6 ـ بخش جامعه شناسي سياسي ؛ 7 ـ بخش جامعه شناسي تطبيقي ؛ 8 ـ بخش تحقيقات عشايري ؛ 9-مطالعات فرهنگي

هدف از تأسيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي نه تنها توأم نمودن جهات نظري و تئوريك علوم اجتماعي با تحقيقات عملي بود، بلكه اشاعه، بسط و توسعه علوم اجتماعي در كشور، ايجاد ارتباط نزديك بين مدرسين و محققين علوم اجتماعي و ارتقاء سطح پژوهش، تعليم و آموزش و توليد و نشر دانش در نحله هاي مختلف علوم اجتماعي، انساني و رفتاري از اهداف غايي مؤسسه به شمار مي رفت. اهداف اصلي: 1 ـ مطالعات و پژوهشهاي بنيادي ؛ 2 ـ مطالعات و پژوهشهاي كاربردي

اهداف فرعي:مشتمل بر 1 ـ برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كارآموزي / كامپيوتر، روش تحقيق پيشرفته، روش تحقيق عملي و .../ در داخل و خارج از مؤسسه ؛ 2ـ فراهم آوردن امكانات پژوهشي براي اعضاي هيأت علمي، كارشناسان و دانشجويان دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد.

 کليدواژه‌ها: مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي/ علوم اجتماعي/ علوم انساني

http://www.isrs-ut.com/farsi/index.htm

مرکز مطالعات فرهنگي شهر تهران

هدف اين مرکز بسترسازي جهت تعاطي و تعامل با انديشمندان، پژوهشگران و نو انديشان حوزه فرهنگ و بررسي مسايل و معضلات شهري و بازنگري برنامه‌ها و سياست‌ها و بهره برداري بهينه از فرصت‌ها، توانمندي‌ها و استعدادهاي بي‌شمار انساني سطح شهر تهران مي‌باشد. مركز مطالعات فرهنگي سعي دارد از يافته هاي پژوهشي و مطالعاتي انديشمندان، اساتيد دانشگاهي، مراكز پژوهشي و افراد صاحبنظر و پژوهشگر، براي ارتقاي فرهنگ عمومي، اخلاق و حقوق شهروندي و حل معضلات فرهنگي شهر تهران كمك بگيرد. اولويت گذاري در سياستها، ارايه خط مشي ها و انتخاب استراتژي هاي مناسب نيز از وظايف اين مركز است. مهمترين اهداف مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران بدين شرح است: بهره مندي از دستاوردهاي پژوهشي و مطالعاتي پژوهشگران و انديشمندان حوزه فرهنگ و حقوق شهروندي، اهتمام در شناخت مسائل فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار بر فرهنگ عمومي شهر، ارتقاء فرايند سياستگذاري در سازمان، اولويت گذاري در مسائل فرهنگي و اجتماعي شهر تهران، توجه به رويكرد علمي- كاربردي در حل مسائل فرهنگي شهر تهران، انتخاب استراتژي هاي مناسب و راهبردهاي كوتاه مدت و بلند مدت ، تعامل با مراكز علمي- فرهنگي براي گسترش فعاليتهاي علمي مشترك، تقويت فني شوراي عالي سياستگذاري براي افزايش كارآيي مجموعه.

 کليدواژه‌ها: مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران/ تهران/ تهران – اوضاع اجتماعي/ تهران – زندگي فرهنگي.

http://www.tehran1400.ir/

همايش ملي جوانان و هويت ايراني: هم‌سازي عناصر ديني و ملي

محورهاي همايش: الف) مفاهيم و رويكردها (مباني‌نظري)، ب) مناسبات هويت ملي و ديني در دوره‌ها و كشورهاي مختلف (مقايسه با ايران)، ج) بررسي هويت در ايران امروز (با تأكيد بر مطالعات تجربي)، د) وجوه هم‌سازي عناصر هويت ايراني و نسبت آن با اقتدار و اتحاد ملي، هـ) راهكارهاي ارتقاي هويت ديني و ملي جوانان.

 کليدواژه‌ها: جوانان/ جوانان – ايران/ هويت (روانشناسي) در جوانان – ايران/ ايرانيان – هويت نژادي

http://www.ihss.ac.ir/hamayesh.html

World Public Opinion

همکاري ها و تعارض هاي بين المللي کشورهاي جهان در حوزه هاي: تجاري، سياسي، فرهنگي، . غيره پيامدها و تبعات زيادي را به همراه دارد. با گسترش دموکراسي در بين کشورها، اطلاع از نظرات و افکار عمومي آحاد جامعه، مي تواند نقش هدايت کننده اي در تصميمات دولتمردان داشته باشد. سازمان افکار عمومي جهاني به دنبال ارائه نظرات مردم کشورهاي جهان در خصوص مسائل جهاني است.  بازيابي افکار عمومي در وبگاه اين سازمان به دو صورت منطقه اي و موضوعي است.

کليدواژه‌ها: سازمان افکار عمومي جهاني/ افکار عمومي/

http://www.worldpublicopinion.org/

 

 

 

 

 

 

تهران - بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق(ع)،كتابخانه و مركز اطلاع‌رساني صندوق‌پستي: 159-14655  - تلفن و دورنگار 88089412

Copyright © 2004 Web Master of ISU